STYPENDIA: Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka, które wypłaca Fundacja UAM

.

Czworo polskich studentów i pięćdziesięcioro studentów z Ukrainy, a także czworo doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało stypendia im. dr. Jana Kulczyka (zobacz laureatów). Będzie je wypłacać Fundacja UAM. To nasz najstarszy program stypendialny, realizowany z Kulczyk Foundation.

Uroczystość odbyła się 5 grudnia w Collegium Minus UAM. Stypendia im. dr. Jana Kulczyka wręczono po raz dziewiętnasty. A przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Od 2016 roku wysokość stypendium, przyznawanego na 9 miesięcy roku akademickiego, wynosi 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 1700 zł miesięcznie dla doktorantów. Studenci z Ukrainy otrzymali jednorazowo wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

„Życzę Wam, aby stypendia imienia mojego ukochanego taty były dla Was inspiracją, aby dodawały Wam skrzydeł. Abyście latali wysoko, tam gdzie wiodą Was marzenia i żebyście zdobywali te światy, które chcecie zdobywać” – powiedziała wręczająca stypendia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

W imieniu Zarządu Fundacji UAM  gratulacje stypendystom złożył wiceprezes Zarządu Fundacji UAM, zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo–Technologicznego, prof. Hieronim Maciejewski.

„Nie chodzi tylko o wymierny aspekt finansowy,  ale również o prestiż związany z uzyskaniem stypendium im. dra Jana Kulczyka, które jest zarezerwowane dla najzdolniejszych i szczególnie wybitnych doktorantów i studentów naszej uczelni. Nasza współpraca z Kulczyk Foundation jest dobrym przykładem współdziałania jednostki naukowej z biznesem w zakresie wspierania młodych uznanych studentów i doktorantów. Biorąc pod uwagę, że studiuje na uniwersytecie około 40 000 studentów to znaleźliście się Państwo w bardzo elitarnym gronie stypendystów” – gratulował Hieronim Maciejewski.

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM. W latach 1999-2016 wypłacono w sumie 156 stypendiów, o łącznej wartości ponad 1,6 miliona złotych.

Wreczenie stypendium im dra kulczyka