STYPENDIA: Rusza kolejna edycja programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka

 

Program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka od lat wspiera studentów i doktorantów, którzy wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja UAM, obok Kulczyk Foundation oraz UAM, jest współorganizatorem tego programu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć do dziekanatu odpowiedniego wydziału UAM: podanie, CV, wniosek oraz niezbędne oświadczenia (wniosek oraz oświadczenia są załączone poniżej). Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają maksymalnie 2 wnioski studenckie i 2 wnioski doktoranckie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka do 28 października br.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej:

REGULAMIN STYPENDIUM IM. DR JANA KULCZYKA

Oświadczenie

Procedura 2018

Wniosek doktorant 2018

Wniosek student 2018