Miło nam poinformować, że Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka po rozpatrzeniu złożonych wniosków wyłoniła 4 laureatów spośród doktorantów i 4 spośród studentów.

Do grona Laureatów naszego najstarszego programu stypendialnego, realizowanego obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączyli:

Doktoranci:

  • mgr Bartosz Łabiszak ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  • mgr Marcin Naranowicz ze Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie językoznawstwo
  • mgr Katarzyna Pydzińska-Białek ze Szkoły Nauk Ścisłych w dyscyplinie nauki fizyczne
  • mgr Emilia Wieczorek ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika

Studenci:

  • Daria Banasiewicz – Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filologia polska
  • Michalina Krakowiak z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia
  • Joanna Strzelec z Wydziału Chemii, kierunek chemia ogólna
  • Karolina Tonak z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy:

  • dla doktoranta: 2 700 zł./m-c.
  • dla studenta 1 300 zł/m-c.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 7 czerwca 2021 r.