Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla wybitnych studentów i doktorantów UAM wręczone

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla wybitnych studentów i doktorantów UAM wręczone

15 listopada odbyło się wręczenie stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, od lat wypłacanych przez Fundację im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendium im. dr. Jana Kulczyka  na rok akademicki 2018/2019 otrzymało 8 laureatów konkursu stypendialnego (4 doktorantów oraz 4 studentów).

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od roku 1999 dzięki darowiźnie przekazanej przez Państwa Kulczyk. Laureatami są wybitni studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wysokość tego stypendium to 2700 złotych miesięcznie dla doktoranta oraz 1300 złotych dla studenta Uniwersytetu. W tym roku, decyzją Dominiki Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wysokość stypendiów została podwyższona o odpowiednio 1600 zł dla doktoranta oraz 600 zł dla studenta UAM.

Każdego roku Fundacja UAM rozdysponowuje fundusz stypendialny. Nad realizacją programu stypendialnego czuwa Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, do której Dziekani poszczególnych Wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z Wydziału). Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom UAM za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.

W latach 1999-2018 z programu stypendialnego skorzystało 172 studentów i doktorantów, którym Fundacja UAM wypłaciła stypendia o łącznej wartości ponad 1,9 mln zł. Program realizowany jest obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation i stanowi doskonały przykład współdziałania uczelni, fundacji uniwersyteckiej oraz biznesu we wspieraniu rozwoju młodych, wyróżniających się studentów w i doktorantów.