Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM-Obywateli Ukrainy
Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2022/2023!

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu. Konkurs realizowany jest niezmiennie w partnerstwie z Kulczyk Foundation i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów, którym przez 9 miesięcy będzie wypłacane stypendium w wysokości 1000 lub 1200 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 22 listopada 2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu 9 grudnia!

Wszelkich informacji dot. rekrutacji udziela:

Natasza Walewska-Hirsch

+48618294377

e-mail: nataha@amu.edu.pl

Załączniki do pobrania:

Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM – Obywateli Ukrainy / Jan Kulczyk Scholarship Award Rules for students of AMU-Citizens of Ukraine

Wniosek / Application Form

Oświadczenie do celów rozliczeniowych / Statement for tax purposes

Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych

Program stypendialny jest realizowany we współpracy: Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kulczyk Foundation