Stypendia Fundacji UAM przyznane!

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym przyznano stypendia laureatom tegorocznej edycji konkursu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyłoniono 10 zwycięzców, którym przyznano stypendia o łącznej wartości 200 000 złotych.

 Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów, to program z ponad 10-letnią tradycją. Począwszy od 2008 roku, wyłaniani są doktoranci z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, przyznając stypendia kilkunastu Laureatom rocznie. W tym roku konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym został oceniony dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej zaklasyfikowanych doktorantów, którzy musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań. Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, Prezes Zarządu Fundacji UAM, Przewodniczący Rady Funduszu, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Prorektor UAM ds. projektów badawczych i doktorantów, prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Przedstawiciel Rady Fundacji UAM, Katarzyna Prętnicka, Pełnomocnik Zarządu Fundacji UAM ds. działalności statutowej, Dr hab. Dominika Narożna – Członek Zarządu Fundacji UAM, Kamila Dobek, Ekspert z zakresu komercjalizacji badań i transferu technologii wyłoniła 10 laureatów:

Przeżyjmy to jeszcze raz – zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału video z tego spotkania.

ROZDANIE STYPENDIÓW FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA- MATERIAŁ VIDEO

Autor zdjęcia: Jagoda Haloszka