Stypendia Fundacji UAM przyznane po raz dziewiąty

Stypendia Fundacji UAM przyznane po raz dziewiąty

FundacjaUAM_Stypendia Fundacji UAM przyznane po raz dziewiątyFundacja UAM, już po raz dziewiąty, przyznała stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 10 listopada. W tym roku, z prawie 160 nadesłanych wniosków z 14 wydziałów UAM, wyłoniono 14 stypendystów. Każdy z nich w roku akademickim 2015/2016 otrzyma 15 000 złotych.

Kapituła Funduszu Stypendialnego Fundacji UAM oceniała przede wszystkim zaangażowanie doktorantów w działalność naukową, takie jak wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje, udział w grantach badawczych, czy uzyskane patenty. Stypendia w Sali Lubrańskiego UAM wręczyli Prorektor Uniwersytetu, prof.dr hab. Ryszard Naskręcki oraz Prezes Fundacji UAM, prof. UAM dr hab. Jacek Guliński.

Poznaj zainteresowania badawcze laureatów Stypendium (plik pdf)

Program stypendialny dla doktorantów UAM ma na celu rozwój kapitału intelektualnego, a co za tym idzie promocję innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Każdego roku wsparcie finansowe otrzymuje kilkunastu uzdolnionych doktorantów wyłonionych na podstawie kryteriów, które pokazują stopień zaangażowania w rozwój nauki, nowatorstwo metod i kierunków badań, a także ich aplikacyjny charakter.

Każdego roku do programu zgłasza się około 100 osób, a stypendium otrzymuje kilkanaście z nich. Stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Od początku istnienia programu stypendialnego (2008 rok) Fundacja UAM rozpatrzyła prawie tysiąc wniosków i przyznała 136 stypendiów dla reprezentantów nauk ścisłych i humanistycznych UAM, na łączną kwotę blisko 2 milionów złotych. Co ważne, stypendyści są zwolnieni z odprowadzania podatku od otrzymanych pieniędzy.

Ta działalność Fundacji została doceniona w konkursie dla najlepszych programów stypendialnych w Polsce. W roku 2011 Fundacja otrzymała nagrodę „Dobre Stypendia 2011″ w kategorii Programy stypendialne uczelni wyższych.