Stypendia Fundacji UAM dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia Fundacji UAM dla wybitnych młodych naukowców 
1 października br. rozpocznie się nabór do programu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów, którzy wyróżniają się wybitnym dorobkiem naukowym. Flagowy program stypendialny Fundacji UAM, po rocznej przerwie wraca w nowej odsłonie. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Laureaci, których badania wyróżniają się innowacyjnością oraz potencjałem wdrożeniowym, otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyznaje stypendia najzdolniejszym doktorantom uczelni już od 2008 roku. Stypendia finansowane są ze środków wypracowanych w ramach działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który stanowi jednostkę organizacyjną Fundacji powołanej do komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, słowem – łączenia nauki z biznesem. Głównym celem programu stypendialnego sygnowanego marką Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie naukowców, którzy w swoich badaniach stawiają na aspekt praktycznego zastosowania nauki oraz poszukują rozwiązania konkretnego problemu, bądź wyzwania. Dotyczyć może ono zarówno określonej branży gospodarczej, jak i aspektów społecznych. Program stypendialny pozostaje otwarty dla reprezentantów wszystkich dyscyplin.

Tegoroczna edycja powyższego programu stypendialnego, zostanie przeprowadzona w zupełnie nowej odsłonie, którą wyróżnia dwuetapowy proces rekrutacji. W I etapie, kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym wskazują przedmiot prowadzonych przez siebie badań oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia na konferencjach itp.). W wyniku tego etapu, 20 kandydatów z największą liczbą punktów zostaje zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Podczas II etapu, kandydaci zostaną poproszeni o zaprezentowanie praktycznych aspektów prowadzonych badań przed Kapitułą konkursową, w skład której wchodzą: przedstawiciele Fundacji UAM, Władz Rektorskich UAM oraz Rady Fundacji, a także eksperci PPNT z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Spośród 20 kandydatów, Kapituła wyłoni 10 Laureatów.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, a także aplikowania do programu za pomocą formularza rekrutacyjnego, który na stronach internetowych Fundacji UAM oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego będzie dostępny od 1 października br. Pierwszy etap rekrutacji potrwa do dnia 14 października br. włącznie.

Szczegółowe informacje i Regulamin konkursu dostępne są na stronie:

fuam.pl/pl/stypendia-dla-doktorantow-uam/
ppnt.poznan.pl