Stypendia FUAM dla Doktorantów przyznane!
Stypendia FUAM dla Doktorantów przyznane!
W środę 24 listopada br., w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia Laureatom tegorocznej edycji konkursu stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyłoniono 10 zwycięzców, którym przyznano stypendia o łącznej wartości 200 000 złotych.

Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów, to program z ponad 10-letnią tradycją. Począwszy od 2008 roku, wyłaniani są Doktoranci z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, przyznając stypendia kilkunastu Laureatom rocznie. W sumie wypłacono dotychczas 176 stypendiów o wartości blisko 2,5 mln zł. W tym roku konkurs stypendialny wystartował w nowej, nieco odmienionej odsłonie. W I etapie rekrutacji został oceniony dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej zaklasyfikowanych Doktorantów, którzy – to novum w stosunku do poprzednich edycji – musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Spektrum tematów było ogromne – od silanów mogących mieć zastosowanie w produkcji „zielonych” opon, przez badania nad mejozą w celu zwiększenia odporności roślin, mikrowłókna służące walce z fałszerstwem, wykrywanie zmian nowotworowych dzięki optycznemu nanotermometrowi, wpływ zmian klimatu na zagrożenie gatunku ramienicy, po przeciwdziałanie hydrologicznym zjawiskom ekstremalnym.

Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

„Założyłam, że moje badania nigdy nie trafią do szuflady, ale będą wpływały na świat i zmieniały go na lepsze”- mówiła jedna z Finalistek. Poznański Park Naukowo-Technologiczny od ponad 25 lat stawia na komercjalizację wiedzy. Nie tylko doradza i wspiera w tym zakresie naukowców, ale jako instytucja naukowa, prowadzi prace badawczo-rozwojowe we współpracy z biznesem.

Tegoroczna edycja programu stypendialnego dla Doktorantów udowadnia, że nauka może, a nawet powinna mieć praktyczny wymiar, bez względu na dziedzinę, w której prowadzi się badania. I choć większość aplikujących o stypendium kandydatów reprezentowało nauki ścisłe, wśród Laureatów znaleźli się także reprezentanci takich dyscyplin jak nauki polityczne i dziennikarstwo czy psychologia.