Stypendia dla doktorantów UAM przyznane

Stypendia dla doktorantów UAM przyznane

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, już po raz jedenasty, przyznał stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczna edycja stypendiów dla doktorantów UAM jest rekordowa. Wpłynęło 180 wniosków z 14 wydziałów UAM. Z tego grona PPNT Fundacji UAM wyłonił 15 stypendystów. Każdy z nich w roku akademickim 2018/2019 otrzyma 15 000 złotych (1500 złotych miesięcznie).

Oceniano przede wszystkim zaangażowanie doktorantów w działalność naukową, takie jak wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje, udział w grantach badawczych, czy uzyskane patenty. Ważne były także miejsca w rankingu Dziekanów poszczególnych wydziałów UAM. Na tegoroczne stypendia PPNT przeznaczy 225 000 zł. PPNT nagradza tych najwybitniejszych, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu osiągają najlepsze wyniki na uczelni.

Warto dodać, że fundusze na stypendia nie pochodzą ze środków publicznych, tylko z zysku wypracowanego przez PPNT, pochodzącego z usług badawczych i proinnowacyjnych.

Tegoroczna edycja to wyjątkowo ciekawe obszary badawcze zasługujące na dodatkowe wsparcie. Na przykład Milena Roszkowska z Wydziału Biologii bada niesporczaki – bezkręgowce, które są bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak brak wody, niską i wysoka temperatura czy duże dawki promieniowania, a zawdzięczają to zdolności do wchodzenia w stan kryptobiozy. Wyniki te mogą być istotne dla szeroko rozumianych badań astrobiologicznych z lotami międzyplanetarnymi włącznie, a także mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia bardzo popularnych w ostatnim czasie mechanizmów starzenia się.

Marcin Dziuba z Wydziału Biologii uważnie przygląda się budzącym niepokój zmianom klimatycznym. W prowadzonych badaniach Doktorant stara się ocenić wpływ długotrwałego wzrostu temperatury na plankton wód słodkich.  Piotr Lewandowski z Wydziału Chemii bada induktory odporności roślin, które mogą stać się ekologiczną przyszłością zwiększania wydajności plonów wraz z możliwie najniższym użyciem środków chemicznych.

Również Doktoranci-humaniści przyglądają się ciekawym aspektom naszej rzeczywistości.  Rafał Szymanowski  analizuje związki między światem polityki a gospodarki  pod kątem kryzysów gospodarczych. Z kolei Natalia Kłysz-Sokalska proponuje konkretne rozwiązania dydaktyczne możliwe do wdrożenia w każdej szkole, w kontekście radzenia sobie z emocjami za pomocą muzyki i ruchu.

Wśród wyróżnionych znalazła się również tematyka bezpośrednio związana z Poznaniem. Praca Kamila Jagwiela z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych może pomóc w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej strategii zarządzania wodami opadowymi w naszym mieście, w celu przeciwdziałania powodziom błyskawicznym i podtopieniom.

Oto wszyscy nagrodzeni laureaci:

 1. Paulina Łęska – Wydział Anglistyki
 2. Milena Roszkowska – Wydział Biologii
 3. Marcin Dziuba – Wydział Biologii
 4. Piotr Lewandowski – Wydział Chemii
 5. Magdalena Grzelak – Wydział Chemii
 6. Jagoda Budzik – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 7. Mateusz Zelent – Wydział Fizyki
 8. Cezary Bahyrycz – Wydział Historyczny
 9. Aleksandra Staniewska – Wydział Historyczny
 10. Kamil Jawgiel – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 11. Rafał Szymanowski – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 12. Dawid Rogacz – Wydział Nauk Społecznych
 13. Nikodem Karolak – Wydział Neofilologii
 14. Hanna Wiczanowska – Wydział Prawa i Administracji
 15. Natalia Kłysz-Sokalska – Wydział Studiów Edukacyjnych

Wyróżnionym doktorantom serdecznie gratulujemy, a tych, którym się nie powiodło zachęcamy do poszerzania swojego dorobku naukowego i aplikowania do kolejnych edycji programu.

Materiał WTK