Spotkanie z biznesem w ramach Fund_akcji

Spotkanie z biznesem w ramach Fund_akcji

Jak najskuteczniej przybliżyć studentom zasady funkcjonowania biznesu holenderskiego i flamandzkiego w Polsce? Nie ma lepszego sposobu niż usłyszenie i sprawdzenie jak w praktyce wykorzystywane są holenderskie czy belgijskie inwestycje, jak wpływają na produkcję rolną i rynek pracy w regionach, w których funkcjonują. Dzięki Fund_akcji studenci filologii niderlandzkiej, mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób na co dzień działają takie przedsiębiorstwa, ale także przećwiczyć swoje umiejętności językowe oraz kompetencje kulturowe.

Dofinansowanie przyznane w ramach Fund_akcji pozwoliło na odwiedzenie Tipperary Farm w Kruszynie, nowoczesnej fermy krów mlecznych, która rozwija się dzięki holenderskim inwestycjom i jest w regionie sulechowskim największym pracodawcą. Wszystkie wyjaśnienia studenci otrzymali w języku niderlandzkim, który studiują, co stanowiło dodatkowy bonus wyjazdu. Nie mniej ważne były informacje o polskim rolnictwie, jego szansach i ograniczeniach rozwojowych, a także o zagranicznych inwestycjach umożliwiających intensyfikację produkcji rolnej.

Drugim ważnym i niezwykle inspirującym miejscem był browar w Miłosławiu, który dzięki flamandzkim inwestycjom należy do najnowocześniejszych w Polsce, choć jednocześnie, dbając o dawną lokalną tradycję piwowarską, jest zarazem jednym z nielicznych przeprowadzających fermentację w otwartych kadziach.

Jesteśmy pewni, że takie doświadczenia pozwalają młodym ludziom, którzy już niebawem opuszczą uczelnię i rozpoczną karierę zawodową, lepiej poznać sposób funkcjonowania dużego biznesu, a dzięki temu poszerzyć również swoje horyzonty. Cieszymy się, że w ramach Fund_akcji mogliśmy po raz kolejny wypełnić naszą misję łączenia nauki z biznesem.