Ruszył nabór do naszego programu stypendialnego!

 

Ruszył nabór do naszego programu stypendialnego!
1 października ruszył nabór do programu stypendialnego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, działającego w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dla doktorantów wyróżniających się wybitnym dorobkiem naukowym. Pierwszy etap naboru do programu potrwa do dnia 14 października br. włącznie.

O stypendium PPNT Fundacji UAM mogą ubiegać się doktoranci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Program stypendialny jest skierowany zarówno do osób, które kształcą się na studiach doktoranckich, jak i w ramach szkół doktorskich (od roku akademickiego 2019/2020). Laureaci, których badania wyróżniają się innowacyjnością oraz potencjałem wdrożeniowym, otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Nowa odsłona programu stypendialnego

Tegoroczna edycja powyższego programu stypendialnego, zostanie przeprowadzona w zupełnie nowej odsłonie, którą wyróżnia dwuetapowy proces rekrutacji. W I etapie, kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym wskazują przedmiot prowadzonych przez siebie badań oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia na konferencjach itp.). W wyniku tego etapu, 20 kandydatów z największą liczbą punktów zostaje zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Podczas II etapu, kandydaci zostaną poproszeni o zaprezentowanie praktycznych aspektów prowadzonych badań przed Kapitułą konkursową, w skład której wchodzą: przedstawiciele Fundacji UAM, Władz Rektorskich UAM oraz Rady Fundacji, a także eksperci PPNT z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Spośród 20 kandydatów, Kapituła wyłoni 10 Laureatów.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, a także aplikowania do programu za pomocą poniższych formularzy rekrutacyjnych.

Formularz dla uczestników szkół doktorskich. >>>
Formularz dla uczestników studiów doktoranckich. >>>

Stypendia PPNT Fundacji UAM

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyznaje stypendia najzdolniejszym doktorantom uczelni już od 2008 roku. Stypendia finansowane są ze środków wypracowanych w ramach działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który stanowi jednostkę organizacyjną Fundacji powołaną do komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, słowem – łączenia nauki z biznesem. Głównym celem programu stypendialnego sygnowanego marką Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie naukowców, którzy w swoich badaniach stawiają na aspekt praktycznego zastosowania nauki oraz poszukują rozwiązania konkretnego problemu, bądź wyzwania. Dotyczyć może ono zarówno określonej branży gospodarczej, jak i aspektów społecznych. Program stypendialny pozostaje otwarty dla reprezentantów wszystkich dyscyplin.