Ruszył nabór do konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”

 

Ruszył nabór do konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”
15 października rozpoczął się nabór do drugiej edycji konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”, którego organizatorem jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Celem konkursu jest wyłonienie wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których osiągnięcia naukowe cechują się innowacyjnością oraz potencjałem praktycznego zastosowania na rzecz społeczeństwa lub w gospodarce. Łączna pula nagród wynosi 50 tysięcy złotych!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, działający w ramach Fundacji UAM, od ponad 25 lat zbliża naukę do biznesu. W tym roku, już po raz drugi pragniemy wyróżnić i uhonorować tych, których praca naukowo-badawcza ma znaczący wpływ na funkcjonowanie naszego społeczeństwa lub wybranego sektora gospodarki. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur naukowców, którzy włożyli realny wkład w życie miasta i regionu, sprzyjając jego naukowemu, kulturalnemu, społecznemu i gospodarczemu rozwojowi.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie dorobku naukowego oraz implementacji wyników prowadzonych badań do praktyki gospodarczej i społecznej, a także innych osiągnięć naukowych, które zostały dokonane w latach 2016-2021 włącznie.

Konkurs rozpoczął się dnia 15 października i potrwa do dnia 16 grudnia br. Każdy z Dziekanów Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, może do 15 listopada br., zgłosić jednego Kandydata na Laureata konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Następnie, do dnia 30 listopada br., Kapituła dokona oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu. W skład Kapituły wchodzą: Prezes Zarządu Fundacji UAM, Prorektor UAM ds. nauki, Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz Przedstawiciel Fundacji UAM.

Pierwsza edycja konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” została zainicjowana w Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Wówczas, wyłonieni zostali naukowcy, którzy w latach 2009-2019 realizowali swoje badania oraz działalność naukową aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym, łącząc naukę z biznesem i wdrażając swoje osiągnięcia naukowe w życie społeczno-gospodarcze.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu, prosimy o kierowanie na adres mailowy: doskonalosc@ppnt.poznan.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami:

Regulamin konkursu,

Załącznik nr 1 do Regulaminu.