Rusza rekrutacja na Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2023/2024
Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2023/2024.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty

  • Podanie do Kapituły Stypendium dr. Jana Kulczyka
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 17 listopada 2023 r.

Wszelkich informacji dot. rekrutacji udziela:

Natasza Walewska-Hirsch
+48 61 829 43 77
E-mail: nataha@amu.edu.pl

Dodatkowe informacje na temat programu znajdują się tutaj.

Program stypendialny jest realizowany we współpracy: Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kulczyk Foundation

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZYKA PL

REGULAMIN STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZYKA ENG

KLAUZULA INFROMACYJNA FUNDACJI UAM STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZKA

KLAUZULA INFORMACYJNA UAM STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZYKA

DLA STUDENTA:

WNIOSEK STUDENT PL

WNIOSEK STUDENT ENG

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH

DLA DOKTORANTA:

WNIOSEK DOKTORANT PL

WNIOSEK DOKTORANT ENG

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH