GrafikaUWnZRusza nowy cykl Uniwersyteckich Wykładów na Zamku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na pierwsze spotkanie w nowym cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconym w tym roku problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek, 9 października  o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a jego tytuł brzmi:

Filolog na tropach zwyczajów, konwencji i norm

Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych definicji filolog to specjalista w  zakresie języka i literatury jakiegoś narodu lub kręgu cywilizacyjnego, a więc ktoś, kto ma na ten temat odpowiedni zasób wiedzy. Głównym przedmiotem rozważań będzie zatem ów zasób, ale przede wszystkim w odniesieniu do języka i komunikacji, gdyż autor wykładu jest językoznawcą polonistycznym.

Wiedza dotycząca kodów służących ludzkiemu komunikowaniu się zakłada nie tylko znajomość modeli, wzorców i norm, które stanowią mniej lub bardziej abstrakcyjne odzwierciedlenie języka, lecz również zwyczaju językowego (uzusu). Ta dychotomiczna zasada odnosi się do specjalistów i laików. Filolog zgłębiający tajemnice gramatyki i jednocześnie lekceważący poznawanie uzusu jest tak samo ułomny, jak laik uparcie odrzucający naukowe bądź popularnonaukowe opisy języka. Harmonia między wiedzą wyraźną i wiedzą jasną jest istotą rozumienia.

***

Prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek – językoznawca polonistyczny, kierownik Pracowni Leksykograficznej Instytutu Filologii Polskiej UAM i Telefonicznej Poradni Językowej UAM, przewodniczący Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, autor bądź współautor kilkuset publikacji naukowych, w tym czterech słowników frazeologicznych. Najważniejszy obszar badawczy stanowi dla niego współczesna frazeologia polska, przede wszystkim norma frazeologiczna. Skupia się ponadto na kulturze języka polskiego (również w wymiarze popularnym jako prowadzący audycje o języku w Polskim Radiu), z uwzględnieniem problemów stylu publicystyczno-prasowego, stylu tekstów prawnych, stylu propagandy politycznej oraz etyki komunikacji. Specyficznym przedmiotem badań są w jego działalności niektóre teksty obiegu oficjalnego lub nieoficjalnego, które poddaje analizom w ramach działalności eksperckiej wykonywanej na podstawie postanowień sądów, prokuratur i policji.