Rusza nabór wniosków o stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM – Obywateli Ukrainy
Rusza nabór wniosków o stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM – Obywateli Ukrainy
Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu. Od tego roku konkurs, realizowany niezmiennie w partnerstwie z Kulczyk Foundation i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbywa się na nowych zasadach. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy, Kapituła wyłoni 15 Laureatów, którym przez 9 miesięcy będzie wypłacane stypendium w wysokości 1000 lub 1200 zł miesięcznie.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i aplikowania o stypendium.
Wszelkich informacji dot. rekrutacji udziela:

Natasza Walewska-Hirsch
+48618294377
e-mail: nataha@amu.edu.pl

Wnioski należy składać do 4 lutego 2022 r. w Biurach Obsługi Studentów UAM.