Rozstrzygnęliśmy VI edycję konkursu grantowego FUND_AKCJA!

Rozstrzygnęliśmy VI edycję konkursu grantowego FUND_AKCJA. Koła naukowe, studenci, doktoranci i pracownicy UAM otrzymają wsparcie w wysokości 100 tys. zł, dzięki któremu zrealizują łącznie 19 projektów popularyzujących naukę, promujących osiągnięcia naukowców, angażujących różne grupy społeczne. 

W tym roku do Konkursu wpłynęły 53 wnioski projektowe. Kapituła wyłoniła 19 zespołów, które zrealizują projekty z bardzo wielu dziedzin i o różnym charakterze. Co bardzo nas cieszy, zdecydowana większość wnioskodawców postawiła na wyjście z nauką poza mury uczelni. I tak naukowczynie z Wydziału Fizyki przeprowadzą zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z 8. oddziałów szpitalnych n/t różnorodnych zagadnień fizyki, a naukowcy z Wydziału Chemii pokażą pragmatyczny wymiar chemii w ramach projektów Chemia w domu, czy Chemiczny zawrót głowy.  Astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego zaprojektują i wykonają model układu Słońca i planet, który ułatwi zwiedzającym wyobrażenie sobie, jak duża jest przestrzeń wokół nas, a zarazem jak mała jest nasza Planeta.

Nie zabraknie projektów edukacyjnych na temat zmian klimatu, jak np. Geologiczne Puzzle-poukładaj wiedzę o Ziemi (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), czy Rolnictwo węglowe – prawo, gospodarka i technika (Wydział Prawa i Administracji).

Wśród laureatów znaleźli się także pomysłodawcy projektów wspierających inkluzywność i walkę z wykluczeniem, poruszających trudne i ważne społecznie tematy, takie jak prawa osób z zaburzeniami psychicznymi (Nie) wykluczeni. zatem równi wobec prawa, Wydział Prawa i Administracji, czy umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży z rówieśnikami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (O autyzmie bez tajemnic, Wydział Studiów Edukacyjnych).

W tegorocznej edycji FundAkcji wyróżniliśmy także inicjatywy na rzecz społeczności ukraińskiej, organizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dokładając swoją cegiełkę do koncertu charytatywnego Jednym głosem z wolną Ukrainą II czy wspierając organizację seminarium ptWizerunki  uchodźczyń z Ukrainy w polskich tygodnikach opinii w dobie wojny z Rosją.

LISTA LAUREATÓW

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!