Rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej edycji konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”!

Rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej edycji konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”, którego organizatorem jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.

Celem konkursu jest nagrodzenie wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których osiągnięcia naukowe cechują się innowacyjnością oraz potencjałem praktycznego zastosowania na rzecz społeczeństwa lub w gospodarce. Pula nagród w konkursie wynosi 50 tysięcy złotych!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, działający w ramach Fundacji UAM, od ponad 25 lat zbliża naukę do biznesu. W tym roku, już po raz trzeci uhonorujemy tych, których praca naukowo-badawcza ma znaczący wpływ na funkcjonowanie naszego społeczeństwa lub wybranego sektora gospodarki. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur naukowców, którzy włożyli realny wkład w życie miasta i regionu, sprzyjając jego naukowemu, kulturalnemu, społecznemu i gospodarczemu rozwojowi.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie dorobku naukowego oraz sukcesów na polu implementacji wyników prowadzonych badań do praktyki gospodarczej lub społecznej.

Nabór wniosków do konkursu trwa od 15 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. Każdy z Dziekanów Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, może zgłosić 1 Kandydata. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: doskonalosc@ppnt.poznan.pl. Następnie, do 31 stycznia 2023 r. Kapituła dokona oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu. W skład Kapituły wchodzą: Prezes Zarządu Fundacji UAM, Prorektor UAM ds. nauki, Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz Przedstawiciel Fundacji UAM.

Pierwsza edycja konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” została zainicjowana w Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Laureatami zostali wówczas: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, prof. dr hab. Robert Pietrzak, prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski. W ramach II Edycji Konkursu wyłoniono 2 Laureatów: prof. UAM dr hab. Jędrzeja Kocińskiego i prof. UAM dr hab. Aleksandrę Lis-Plesińską.

ZAŁĄCZNIKI: