Rekrutacja do Programu Stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka  dla studentów UAM – obywateli Ukrainy – rozpoczęta!

 

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania dzieła dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na UAM. Współorganizatorami programu, obok Kulczyk Foundation i UAM jest Fundacja UAM.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu. Szczegółowe dane na temat tego stypendium oraz formularze wymaganych dokumentów znajdują pod adresem:

FORMULARZE

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium proszeni są o złożenie wniosku w Biurach Obsługi Studentów UAM do dnia 11 czerwca 2021 r.