Przyznaliśmy stypendia dla najlepszych doktorantów UAM na rok 2021/2022

W poniedziałek, 15 listopada 2021 Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wyłoniła laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego dla doktorantów UAM. Wyłoniliśmy 10 zwycięzców, łącznie przyznaliśmy 200 000 zł.

Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów to program z ponad 10-letnią tradycją. Począwszy od 2008 roku wyłaniamy doktorantów z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, przyznając stypendia kilkunastu Laureatom rocznie.
W sumie wypłaciliśmy dotychczas 176 stypendiów o wartości blisko 2,5 mln zł.

W tym roku nasz flagowy konkurs stypendialny wystartował w nowej, nieco odmienionej odsłonie. W I etapie rekrutacji jak zawsze ocenialiśmy dorobek naukowy Kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej sklasyfikowanych Doktorantów, którzy – to novum w stosunku do poprzednich edycji- musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Ocenione zostało znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się  24 listopada, o godzinie 14.00, w siedzibie Fundacji UAM przy ulicy Rubież 46 w Poznaniu. Laureatów oraz ich promotorów i dziekanów poszczególnych wydziałów zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Wyróżnionym doktorantom serdecznie gratulujemy, a tych, którym się nie powiodło zachęcamy do poszerzania swojego dorobku naukowego i aplikowania do kolejnych edycji programu.

Laureaci programu stypendialnego Fundacji UAM w roku akademickim 2021/2022

Zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów z 2019 roku.

Zdjęcie laureatów_2019_ Doktoranci