PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Living Lab na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”: ZP/FUAM/2019/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Living Lab na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”: ZP/FUAM/2019/1

 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nieograniczony przetarg na „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku ‘Living Lab’ na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”: ZP/FUAM/2019/1. Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty dot. przetargu:

FUAM_SIWZ_IDW
FUAM_Umowa
Ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP_25022019
Załącznik nr 1 do IDW Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 1A – WYKAZ CEN
Załącznik nr 2 do IDW – Wzór oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3 do IDW – Wzór wykazu wykonanych robót
Załącznik nr 4 do IDW – Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 do IDW – Wzór Zobowiązania innego podmiotu

Program Funkcjonalno-Użytkowy: https://share.ppnt.poznan.pl/index.php/s/bfLfQL8Zwi19ApR

Data publikacji: 25.02.2019
Data aktualizacji: 20.03.2019
————————————————
FUAM_Living_Lab_wyjasnienie_SIWZ_05032019
FUAM_Living_Lab_zmiana_SIWZ_07032019
FUAM_LIVING_LAB_protokol_otwarcia_ofert_12032019
informacja_o_uniewaznieniu_20032019