Protokół z wyboru ofert
Protokół z wyboru ofert

Zamieszczamy protokół z wyboru ofert w do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.,,Zakup 2 sztuk oceanStor 5500 vs_Storage w ramach działania: ,,Standaryzacja usług Centrów Innowacji Cyfrowych wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 jako,,Przemysł 4.0”.

Protokół

Zapytanie