Prezes Guliński w Radzie Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Prezes Guliński w Radzie Wielkopolskiego Klubu Kapitału

5 września br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału, podczas którego dokonano wyboru nowych władz Klubu. Miło nam poinformować, że prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM, został wybrany na członka Rady Klubu w kadencji 2017-2022.

Wielkopolski Klub Kapitału to prestiżowe stowarzyszenie, którego celem jest integracja środowiska biznesowego z naszego regionu i wspólna praca na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarki. Fundacja UAM, której częścią jest wspierający przedsiębiorców Poznański Park Naukowo-Technologiczny, dołączyła do tego grona 130 dużych i małych firm, instytucji otoczenia biznesu, banków i uczelni w 2016 r.

Po roku możemy pochwalić się, że Prezes Zarządu Fundacji, prof. Jacek Guliński, został wybrany członkiem Rady Klubu.

Rada WKK odpowiada przede wszystkim za wypracowywanie opinii i stanowisk Klubu na temat zagadnień dotyczących polskiej gospodarki oraz spraw mających związek z działalnością Wielkopolskiego Klubu Kapitału, a także kontrolę działalności Klubu, przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał.

Wybór profesora Gulińskiego świadczy nie tylko o jego wysokich kompetencjach, ale również o znaczeniu PPNT Fundacji UAM wśród członków stowarzyszenia.