PPNT Fundacji UAM akredytowanym Ośrodkiem Innowacji!

PPNT Fundacji UAM akredytowanym Ośrodkiem Innowacji!

Prowadzony przez naszą Fundację, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, otrzymał kolejną akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z naszego potencjału doradczego i zdobyć nawet 700 tysięcy złotych na inwestycje i do 350 tys. na usługi.  Usługi proinnowacyjne, o których mowa to w szczególności:

  • Usługi doradcze w zakresie innowacji, tj.: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są osadzone,
  • Usługi wsparcia innowacji, tj. udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na wprowadzenie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddziałanie 2.3.1.) (szczegóły http://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp). Warunkiem jest zakup usług proinnowacyjnych świadczonych wyłączenie przez akredytowane ośrodki innowacji.

Oferta usług proinnowacyjnych świadczonych przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny.