Poznaliśmy zwyciężczynię konkursu FUAM „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki”
Poznaliśmy zwyciężczynię konkursu FUAM „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki”
8 listopada, w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, poznaliśmy zwyciężczynię konkursu „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki”, który organizowany był pod patronatem prof. Bogdana Marcińca, założyciela Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Ogłoszony konkurs skierowany był do pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, specjalizujących się w chemii materiałowej (materiały i biomateriały).

Pierwszą laureatką została dr Bogna Sztorch, która koordynuje i realizuje w ramach projektu LIDER badania weryfikacji cech użytkowych materiału w warunkach laboratoryjnych. Nowa generacja filamentów wykonanych w PLA z dodatkiem krzemoorganicznego modyfikatora właściwości mechanicznych wydruków techniką FDM jest nową koncepcją, którą zainteresowani są liczni przedsiębiorcy. Równocześnie projekt i jego wyniki przyczyniają się do tworzenia podstaw branży gospodarki, która zmienia rzeczywistość przez nadanie materiałom kształtów niemożliwych do uzyskania innymi technologiami przetwórczymi.

Dr Bogna Sztorch odebrała voucher o wartości 50 000 zł na dopracowanie technologii w laboratoriach Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych, na usługi doradcze Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz zakup materiałów potrzebnych do badań.

Kandydatka została wyłoniona przez Kapitułę w składzie: prof. dr hab. Bogdan Marciniec – Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Michał Banaszak, prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, prof. dr hab. Bronisław Marciniak, dr inż. hab. Marcin Śmiglak, dr hab. Dominika Narożna.

Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Chemii Krzemoorganicznej ustanowionego przez wybitnego chemika, Rektora UAM w latach 1988-1990 i wieloletniego Dyrektora PPNT, prof. dr hab. Bogdana Marcińca.