Poznaliśmy Laureatów Konkursu „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”!

W czwartek, 26 stycznia br., wyłoniliśmy Laureatów trzeciej edycji „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

  1. prof. UAM dr hab. Mirosława Dabert z Wydziału Biologii – Laureatka specjalizuje się w projektowaniu i wykorzystaniu markerów molekularnych, głównie opartych o DNA, w badaniach podstawowych, hodowli roślin i zwierząt, szeroko rozumianej diagnostyce oraz w identyfikacji osobniczej, włączając człowieka. W swoich badaniach stosuje nowoczesną metodykę pozyskiwania danych, w tym z wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA, a także zaawansowane metody bioinformatyczne i statystyczne. Kierowane przez Kandydatkę prace dyplomowe dotyczą: opracowania nowych silnie polimorficznych markerów do genotypowania ludzi, w tym z zastosowaniem podegradowanego DNA, wykorzystania uniwersalnych markerów do identyfikacji patogenów zoonotycznych w próbach środowiskowych, identyfikacji zmian jakościowych i funkcjonalnych mikrobiomu jelitowego pod
    wpływem infekcji pasożytniczej w celu opracowania biomarkerów dysbiozy jelitowej. Zarówno publikacje Kandydatki, jak i Jej działalność naukowa i dydaktyczna mieszczą się w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – nauki biologiczne.
  1. dr Łukasz Szoszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji – Laureat prowadzi badania naukowe w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka (w szczególności praw dziecka) i nowych technologii. Jego największe osiągnięcia to publikacja wyników badań w raporcie pt. „UN Global Study on Children Deprived of Liberty” zaprezentowanego przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (A/74/136) w 2019 r., a także w raporcie pt. „White Paper on Data Solidarity” przygotowanym na zlecenie The Lancet and Financial Times Commission on governing health futures 2030 (grudzień 2022 r.). Oryginalność dokonań zaznacza się przede wszystkim w innowacyjnym wykorzystaniu narzędzi matematycznych w badaniach z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Charakter prowadzonych przez dra Szoszkiewicza badań wynika natomiast z fascynacji możliwościami, jakie dla poznania naukowego stwarza analiza dużych zbiorów danych, a także zainteresowania wyzwaniami, jakie technologie oparte na danych cyfrowych stwarzają dla realizacji praw człowieka (m.in. Sztuczna Inteligencja). Oryginalność badań została nagrodzona przyznaniem stypendium START 2021 przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem organizowanego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny konkursu jest nagrodzenie wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których osiągnięcia naukowe cechują się innowacyjnością oraz potencjałem praktycznego zastosowania na rzecz społeczeństwa lub w gospodarce

W skład Kapituły wchodzą: Prezes Zarządu Fundacji UAM, Prorektor UAM ds. nauki, Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz Przedstawiciel Fundacji UAM.