Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Natalia Stopikowska
Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Natalia Stopikowska
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Mgr Natalia Stopikowska bada wpływ wysokiej temperatury na właściwości nanomateriałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców. Doktorantka chce w ten sposób otrzymać innowacyjne nanosensory zdolne do detekcji temperatury. Zastosowanie? Przede wszystkim w wykrywaniu i potwierdzaniu zmian nowotworowych bez konieczności wykonywania inwazyjnej biopsji tkanek. Jak to możliwe? Komórki nowotworowe indukują lokalny wzrost temperatury w swoim najbliższym otoczeniu z 36 do 39-40 st C. Włączenie do tkanek optycznego nanotermometru pozwoli w nieinwazyjny sposób wykryć wzrost temperatury, zdiagnozować wystąpienie zmiany nowotworowej i szybciej rozpocząć leczenie pacjenta, eliminując ryzyko powikłań związanych z biopsją.

Nasza stypendystka jest współautorką licznych artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, kilkukrotną laureatką stypendium Rektora UAM, stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wielu nagród. Doświadczenie i kompetencje zdobywa także kierując i realizując projekty naukowo-badawcze. Poza murami laboratorium Natalia Stopikowska oddaje się lekturze kryminałów, ogląda filmy grozy, tańczy Pole dance i programuje.

Badania naszej stypendystki bezapelacyjnie wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia i innowacyjności. Trzymamy kciuki, aby metoda opracowana przez Doktorantkę już wkrótce mogła być wykorzystywana w diagnozie nowotworów.