Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Małgorzata Skwierczyńska
Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Małgorzata Skwierczyńska
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Małgorzata Skwierczyńska jest stypendystką PPNT Fundacji UAM i bada mikrowłókna celulozowe modyfikowane nieorganicznymi nanoluminoforami, domieszkowanymi jonami lantanowców. Celem badań jest otrzymanie nanocząstek i nanostruktur wykazujących właściwości luminescencyjne i luminescencyjno-magnetyczne, które po wprowadzeniu do mikrowłókien celulozowych nadadzą im barwne właściwości spektroskopowe. Główną i najważniejszą innowacją projektu jest wytworzenie produktów (włókien, dzianin i papieru) o cechach luminescencyjnych lub luminescencyjno-magnetycznych, które będą mogły być wykorzystane do zabezpieczania wielu wyrobów: dokumentów, banknotów, ubrań przed kopiowaniem i podrabianiem. W ten sposób wyniki badań przyczynią się do przeciwdziałania fałszerstwom. W związku z wykorzystaniem w procesie produkcji zabezpieczeń, celulozy drzewnej w 100% biodegradowalnej, badania sprzyjają  zrównoważonemu zarządzaniu i efektywnemu zużyciu zasobów naturalnych oraz ograniczeniu produkcji odpadów.

W swoim dorobku naukowym, mgr Małgorzata Skwierczyńska posiada 8 publikacji w międzynarodowych czasopismach, 2 patenty i 2 zgłoszenia patentowe. Odbyła 2 zagraniczne staże: w Wilson College of Textiles, North Carolina State University w Stanach Zjednoczonych oraz  na Freie Universität Berlin w Niemczech. Nasza stypendystka wie, jak ważne jest doświadczenie zdobywane na zagranicznych uczelniach, dlatego stypendium PPNT FUAM przeznacza na naukę kolejnego języka obcego – tym razem francuskiego.

Poza pracą naukową, mgr Małgorzata Skwierczyńska „czuje chemię” do…sztuk walki – trenuje Krav- magę oraz do bliższych i dalszych wypraw rowerowych.

fot. archiwum prywatne