Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Małgorzata Bołt
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Poznajcie Stypendystów i Stypendystki Fundacji UAM w roku akademickim 2022/2023!
Rozpoczynamy od przedstawienia mgr Małgorzaty Bołt!

Stypendystka jest doktorantką na Wydziale Chemii UAM. Opracowuje nowe metody katalityczne znajdujące zastosowanie w syntezie funkcjonalnych materiałów organicznych i krzemoorganicznych. Dzięki temu możliwe jest efektywne otrzymywanie związków chemicznych stosowanych jako materiały optoelektroniczne, polimery biodegradowalne czy hydrożele. Najważniejszym aspektem prowadzonych badań jest zminimalizowanie ilości energii i materiałów niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia procesu. Dzięki temu opracowane metody są bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Mgr Małgorzata Bołt jest współautorką dwóch patentów i kilkunastu artykułów naukowych. W latach 2018-2022 kierowała projektem, na którego realizację otrzymała finansowanie w ramach konkursu „Diamentowy Grant”. Odbyła zagraniczne staże naukowe na Uniwersytecie w Salerno (Włochy) oraz na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie (Holandia), a także staże w Instytutach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktorantka została wyróżniona licznymi nagrodami, m. in. wyróżnieniem w konkursie „Złoty Medal Chemii”, stypendium Rektora UAM, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą „Studencki Nobel”.

Wolny czas Stypendystka spędza czytając książki, oglądając seriale i grając w tenisa.

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

[1] Agenda 2030, https://www.un.org.pl/