Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Maja Szymańska-Lejman

 

Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Maja Szymańska-Lejman
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Badania mgr Mai Szymańskiej-Lejman z Wydziału Biologii UAM skupiają się wokół mejozy, czyli procesu podziału komórek, który warunkuje powstanie gamet, niezbędnych do rozmnażania płciowego zwierząt i roślin. Celem projektu doktorskiego stypendystki jest opracowanie metody, umożliwiającej selekcję genów warunkujących odporność na patogeny, zmieniające się warunki klimatyczne, lub zapewniające wyższe plony w roślinach uprawnych. Wyniki prowadzonych badań pomogą zwiększyć wydajność upraw oraz uodpornić je np. na susze lub inne negatywne zjawiska będące konsekwencją zmian klimatu.

Mgr Maja Szymańska-Lejman siedmiokrotnie (!) otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM. W 2016 roku otrzymała również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Jest współautorką pięciu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Jedna z ostatnich publikacji, została również wyróżniona nagrodą za publikację w prestiżowym czasopiśmie.

W wolnym czasie nasza Stypendystka relaksuje się przy książce i ucząc się języków obcych, m.in. włoskiego, francuskiego i niemieckiego.