Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Kamil Janowicz
Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Kamil Janowicz
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Kamil Janowicz jest stypendystą Fundacji UAM. Bada czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości. Dlaczego to takie ważne? Jego badania pokazują, że trudności w dokonywaniu przewidywań na temat własnej przyszłości są u młodych ludzi powiązane z problemami w zakresie rozwoju tożsamości i niższym poczuciem sensu w życiu. A dojrzała tożsamość i poczucie sensu są kluczowe dla zdrowia psychicznego, które jest ważną komponentą ogólnego dobrostanu.

Wyniki te mogą stanowić podstawę do projektowania działań profilaktycznych wspierających zdrowie psychiczne nastolatków. Można je zaaplikować do programów edukacyjnych w szkołach, czy też na studiach, co pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości edukacji.

Oprócz działalności badawczej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, mgr Kamil Janowicz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii, jest tutorem akademickim i współopiekunem Koła Naukowego Psychologii Rodziny. Aktywność naukową i dydaktyczną łączy z zaangażowaniem na rzecz środowiska. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Share the Care, w której aktualnie prowadzone są prace nad wdrożeniem w Polsce Dyrektywy UE Work-Life Balance oraz współpracownikiem Fundacji Odzyskani, w której prowadzi warsztaty rozwojowe dla młodych mężczyzn i spotkania psychoedukacyjne dla młodzieży. Wiedzę naukową z obszaru psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny popularyzuje na autorskim blogu Father_ing.

Stypendium Fundacji UAM pozwoli doktorantowi skoncentrować się na pracy badawczej, dokończeniu planowanych publikacji i sfinalizowaniu rozprawy doktorskiej.

Prywatnie mgr Kamila Janowicza pasjonują gry strategiczne (planszowe i komputerowe), piwowarstwo domowe, historia i teologia.