Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Julia Dłużewska
Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Julia Dłużewska
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM. W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Dziś przedstawiamy mgr Julię Dłużewską, Doktorantkę z Wydziału Biologii UAM, stypendystkę Fundacji UAM w roku akademickim 2021/2022. Badania naukowe mgr Julii Dłużewskiej skupiają się wokół zjawiska Crossing-over (CO), czyli rekombinacji mejotycznej. Ta skomplikowanie brzmiąca nazwa oznacza proces wymiany DNA pomiędzy chromosomami, skutkujący powstaniem nowych genotypów w potomstwie. Wyniki badań Doktorantki mogą mieć więc przełomowe znaczenie dla hodowli roślin uprawnych i umożliwić nakierowanie rekombinacji w konkretne miejsce na chromosomie, np. tam gdzie znajdują się geny kodujące ważne dla hodowców cechy. W efekcie dojdzie do odblokowania transferu owych korzystnych cech, co zwiększy wydajność krzyżowania roślin bez użycia metod inżynierii genetycznej, a więc bez GMO. Zwłaszcza dziś, gdy świat stanął w obliczu kryzysu żywnościowego, a tradycyjne rolnictwo wnosi niechlubny wkład w zmiany klimatu i degradację środowiska naturalnego, innowacje w obszarze hodowli roślin są bardzo potrzebne!

Nasza Stypendystka jest autorką publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach i laureatką licznych nagród, wyróżnień i stypendiów. Doktorantka odbyła staże w prestiżowych jednostkach naukowych w Madrycie, Paryżu i Wiedniu. Ponadto kieruje grantem badawczym „Wpływ inaktywacji MSH2 na desygnację zdarzeń crossing-over w odpowiedzi na polimorfizm DNA” finansowanym w ramach programu Preludium 19.

„Po godzinach” mgr Julia Dłużewska to młoda mama, która spędza wolny czas z córeczką, przy dobrej książce lub filmie. Z satysfakcją odnotowujemy, że mgr Julia Dłużewska to kolejna stypendystka Fundacji UAM, której badania mogą realnie pomóc w walce z głodem oraz wspierają odpowiedzialną konsumpcję i produkcję żywności.