Poznaj stypendystów FUAM! – mgr inż. Tomasz Sokolnicki
Poznaj stypendystów FUAM! – mgr inż. Tomasz Sokolnicki
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Mgr inż. Tomasz Sokolnicki w ramach pracy doktorskiej zajmuje się projektowaniem i syntezą nowych silanowych środków sprzęgających – związków o unikalnej zdolności łączenia materiałów o różnej strukturze i właściwościach. Środki sprzęgające stosowane są w produkcji klejów, spoiw, powłok, laminatów oraz gum. W swoich badaniach doktorant koncentruje się na syntezie modyfikatorów na bazie tanich substratów tj. terpeny – produkty naturalne, występujące powszechnie w świecie roślin, które docelowo znajdują zastosowanie w przemyśle gumowym.

Wyniki badań mgr inż. Tomasza Sokolnickiego mogą mieć zastosowanie w procesach otrzymywania tzw. „zielonych opon”, charakteryzujących się polepszonymi parametrami użytkowymi tj. opór toczenia opony i jej przyczepność na mokrej nawierzchni. Rezultaty tych badań mogą przyczynić się do wyższego bezpieczeństwa jazdy oraz niższego zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczne, a co za tym idzie do niższej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Nasz stypendysta jest współautorem publikacji w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach krajowych i zagranicznych. Ponadto, Tomasz Sokolnicki jest kilkukrotnym laureatem Stypendium Rektora UAM oraz Stypendium Projakościowego dla najlepszych studentów Wydziału Chemii UAM, a także współwykonawcą w licznych projektach badawczych (Lider V, Lider IX, Preludium 18, Generacja Synthos). Badania te niewątpliwie idą w parze z działaniami na rzecz klimatu: zwiększają efektywność wykorzystania zasobów, wspierają stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych i wpisują się w efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Czas wolny stypendysta spędza na oglądaniu seriali, podróżach oraz górskich wędrówkach.