Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Adam Perz
Poznaj stypendystów FUAM! – mgr Adam Perz
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM.  W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Dziś przedstawiamy mgr Adama Perza, Doktoranta z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W dobie postępujących zmian klimatu, problematyka dostępności wody czy zagrożeń płynących z jej nadmiaru lub niedoboru nabiera szczególnego znaczenia. Stypendysta bada związki i ryzyka wystąpienia ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych, a dokładnie związki pomiędzy zmiennymi hydro- i meteorologicznymi, takimi jak opady atmosferyczne i przepływy wody w rzekach. Wyniki jego badań mogą mieć znaczenie dla prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej oraz wyznaczania priorytetów inwestycyjnych w ochronie przeciwpowodziowej. Pomogą wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne.

Mgr Adam Perz jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych, zarówno w polskich jak i międzynarodowych czasopismach i monografiach. Uczestniczy w grantach badawczych, współorganizuje konferencje naukowe. Otrzymał Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe w 2019 r. i II nagrodę w XXXV Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Nasz stypendysta najchętniej spędza wolne chwile pod żaglami – wówczas pływa po Wielkich Jeziorach Mazurskich i spełnia marzenia o rejsach po ciepłych morzach.