Poznaj stypendystów FUAM! – dr Michał Brzozowski
Poznaj stypendystów FUAM! – dr Michał Brzozowski
Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju i doktorantów, którzy tworzą Naukę dla lepszej przyszłości! Chcemy, abyście ich poznali!

Fundacja UAM od 2008 przyznaje stypendia najlepszym doktorantom UAM. Stypendia finansowane są z zysków wypracowanych w PPNT, działającym w strukturach FUAM. W PPNT prowadzimy badania, które znajdują praktyczne zastosowanie. Z naszych usług korzystają firmy, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, m.in. z zakresu tzw. zielonej chemii. Naszą misją jest wspieranie młodych naukowców, których badania również mają charakter aplikacyjny. Dlatego od 2021 w prestiżowym programie stypendialnym PPNT Fundacji UAM stawiamy na praktyczny wymiar nauki i nagradzamy doktorantów, których badania wnoszą realną zmianę w życie ludzi, w ochronę środowiska, czy innowacyjność gospodarki. Ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale też to co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego badania naszych Stypendystów muszą być nie tylko praktyczne, ale i zrównoważone. Jednym z kryteriów, na podstawie których ocenialiśmy Kandydatów było wpisywanie się ich badań w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!

Dziś przedstawiamy dr Michała Brzozowskiego absolwenta Wydziału Biologii UAM, stypendystę Fundacji UAM w roku akademickim 2021/2022. Badania naszego stypendysty dotyczą zmian jakości wody jeziornej oraz reakcji rzadkich gatunków roślinności wodnej na zmiany klimatu, na przykładzie ramienicy (Characeae) Lychnothamnus barbatus. Wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane w monitoringu jakości wód, a także w ocenie stanu ekologicznego oraz ochrony i zarządzania cennymi siedliskami roślin w warunkach zmieniającego się klimatu.

Dr Michał Brzozowski jest wielokrotnym laureatem programów stypendialnych dla najlepszych studentów i doktorantów. W latach 2016-2021 kierował projektem naukowym, uzyskanym w prestiżowym konkursie MNiSW „Diamentowy Grant”, który został zrealizowany z wyróżnieniem, a obecnie prowadzi badania w ramach programu NAWA Bekker na stypendium wyjazdowym w Instytucie Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego im. Leibniza (IGB) w Berlinie. Wyniki jego badań zostały opublikowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych takich jak Aquatic Botany, Limnologica, Hydrobiologia, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems orazGlobal Ecology and Conservation.

Prywatnie, dr Michał Brzozowski to człowiek wielu pasji, głównie sportowych, certyfikowany płetwonurek, rowerzysta, biegacz i fan piłki nożnej. Interesuje go historia i kultura starożytnych Greków i Rzymian uwielbia podróże, wycieczki rowerowe oraz street workout. Pasję do nurkowania łączy z hydrobiologią, eksplorując podwodny świat jako płetwonurek-ekolog.

Badania naszego stypendysty wychodzą naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu dla bioróżnorodności i ochrony zagrożonych gatunków. Z dumą wspieramy naukowców, którzy pomagają odbudowywać ekosystemy, tak bardzo degradowane przez działalność człowieka.