Poszukiwani eksperci do współpracy przy projekcie PE4Trans

Poszukiwani eksperci do współpracy przy projekcie PE4Trans

Partnerzy projektu PE4Trans (Interreg Europe), którego nasza Fundacja jest partnerem wiodącym, szukają ekspertów w dziedzinie:

  • Analiz systemów transportu lokalnego oraz obliczania śladu węglowego,
  • Nauk behawioralnych integrujących aspekty psychologiczne i socjologiczne.

PE4trans partners are looking for experts in the fields:

  • local transportation system analyses and planning and the carbon footprint calculation,
  • behavioural sciences integrating psychological and sociological knowledge.

Wszystkie szczegóły znaleźć można / Details TUTAJ (plik word do pobrania)

AKTUALIZACJA, 12.02.2019
Korekta oczywistej omyłki w specyfikacji warunków naboru ekspertów PE4Trans
Specyfikacja warunków naboru ekspertów PE4Trans została poprawiona w odniesieniu do oczywistej omyłki algorytmu oceny dla kryterium 2. Nowy dokument z poprawnymi informacjami jest dostępny powyżej. Przepraszamy za pomyłkę.

UPDATE, 12.02.2019
Correction of obvious mistake in the Terms of Reference for PE4Trans Expert Call

Terms of Reference for PE4Trans Expert Call has been corrected as regards the obvious mistake in the scoring algorithm for criterion 2. The new document with the correct information is available above. Apologies for any confusions.

***

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
W wyniku oceny ofert na ekspertów zewnętrznych wspierających projekt PE4Trans realizowany w ramach INTERREG EUROPE wybrano następujące oferty:

  • Smart Continent LT, UAB, Wilno (Litwa) do zadania 1
  • Senior Europa S.L (nazwa handlowa Kveloce I + D + i), Walencja (Hiszpania) do zadania 2
SELECTION OF THE OFFER (03/07/2019)

Following the evaluation procedure within the call for offers for external experts supporting INTERREG EUROPE project PE4Trans following offers were selected:

  • Smart Continent LT, UAB, Vilnius (Lithuania) for assignment 1 (expert on local transportation system analyses and planning and the carbon footprint calculation for the improved policy interventions)
  • Senior Europa S.L (commercial name Kveloce I+D+i), Valencia (Spain) for assignment 2 (expert on behavioural sciences integrating psychological and sociological knowledge for design of solutions effectively influencing people behaviour for environmentally desirable)

 

 

Zdjęcie: freepik.com

Data publikacji: 7 lutego 2019