Posiedzenie Rady Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Posiedzenie Rady Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dzisiaj, 9 grudnia, w świątecznej atmosferze, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbywa się posiedzenie Rady Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbywa się pod przewodnictwem Jej Magnificencji Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Członkami Rady Fundacji UAM są: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Piotr Lesicki, Piotr Kuśnierek, prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, dr hab. inż. Marcin Śmiglak, dr hab. Dominika Narożna, prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. dr hab. Michał Banaszak, Marzena Atkielska, dr inż. Dariusz Michalak i Tomasz Kobierski.