Podpisaliśmy porozumienie ramowe o współpracy z Politechniką Poznańską

 

Podpisaliśmy porozumienie ramowe o współpracy z Politechniką Poznańską

Fundacja UAM wraz z Politechniką Poznańską niejednokrotnie podejmowała wspólne działania w środowisku akademickim oraz biznesowym. Jako instytucje wspierające naukę, badania oraz gospodarkę, łączy nas coraz częściej aktywność w takich obszarach jak  komercjalizacja, transfer technologii, czy zrównoważony rozwój.

Dlatego też w grudniu podpisaliśmy porozumienie ramowe o współpracy Fundacji UAM z Politechniką Poznańską, w takich dziedzinach jak:

  • działalność naukowa,
  • działalność dydaktyczna,
  • wspieranie komercjalizacji badań naukowych,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i relacji z otoczeniem gospodarczym,
  • współpraca w zakresie promocji.

Nasz Partner od kilkunastu lat rozwija m.in. Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej, a misją Fundacji UAM i działającego w jej strukturze PPNT jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, w oparciu o prowadzone badania naukowe oraz unikalne w skali kraju kompetencje i wyspecjalizowaną infrastrukturę.

Od ponad 25 lat pośredniczymy w budowaniu relacji między nauką i biznesem, zrzeszając oraz zachęcając do współpracy różne instytucje.

Więcej o działalności PPNT >>>