Otrzymaliśmy dofinansowanie w programie Inkubator Innowacyjności 4.0

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymała dofinansowanie w tegorocznej edycji programu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0, którego głównym założeniem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej, dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców. Istotą programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. W efekcie 5 pomysłów otrzyma środki na stworzenie prototypu.

Inkubator Innowacyjności 4.0 oferuje wsparcie naukowcom zainteresowanym wdrożeniem swoich wyników badań do biznesu. Projekt zakłada wykorzystanie środków finansowych między innymi na: wykonanie analiz rynkowych, dokonanie zgłoszeń patentowych czy wycenę technologii. Naukowcom proponujemy również wyjazdy na zagraniczne targi branżowe, stanowiące świetną okazję do zaprezentowania ich dokonań naukowych przed szeroką publicznością i nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Wzorem najnowszych trendów dotyczących transferu technologii, po zakończeniu etapu prototypowania i przygotowywania pomysłu do potrzeb rynku, będziemy dążyć do wdrożenia gotowych technologii w firmach.

Projekt potrwa do końca grudnia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Agata Wylegała – Kierownik Projektu, aw@ppnt.poznan.pl, tel. 618279771