Ogłoszenie o zamówieniu – zakup i dostawa prasy hydraulicznej
Ogłoszenie o zamówieniu – zakup i dostawa prasy hydraulicznej

W związku z realizacją projektu pt. „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00 w ramach: Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” WRPO na lata 2014-2020 poszukujemy dla naszego Beneficjenta Ostatecznego producenta prasy hydraulicznej do produkcji paneli konopnych w maksymalnej kwocie do 20 000 zł netto.

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją:

Lp. Parametr Opis (minimalne wymagania)
1. Prasa półkowa Skok prasy min.150 mm lub taki sam jak prześwit 300 mm
2. Prześwit między półkami min. 300 mm
3. Nacisk regulowany, siłowniki Siła nacisku 1 tona lub 5 ton
4. Możliwość zamontowania kopyta i matrycy Półki prasy z punktami montażowymi
5. Kopyto i matryca podgrzewane Temperatura do 200 stopni
6. Pole robocze 600×600 mm
6. Forma jako oddzielny element Półki prasy powinny mieć na obwodzie punkty montażowe w postaci otworów gwintowanych M10/M12
6. Konstrukcja prasy Ramowa – stelaż spawany z profili stalowych

Termin składania ofert: 26 września 2019 do godz. 16:00.

Przedłużamy termin składania ofert do 4 października 2019 do godz. 16:00. 

Oferty należy składać na adres e-mail: anna.zwierzynska@ppnt.poznan.pl  

Załącznik: