Ogłoszenie o Zamówieniu – Dostawy

Ogłoszenie o Zamówieniu – Dostawy

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówienia pn.

„Dostawa chromatografu gazowego i materiałów eksploatacyjnych dla Fundacji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”,

które realizowane będzie w projekcie badawczym pt. Synteza i charakterystyka materiałów o zdefiniowanych właściwościach powierzchniowych, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach ogłoszonego konkursu „OPUS 15” na podstawie umowy nr UMO-2018/29/B/ST8/00913.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:

Data publikacji zamówienia: 18 lipca 2019

 

W odpowiedzi na zapytania załączamy następujące pliki: