Oficjalne wręczenie Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

 

Oficjalne wręczenie Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka
29 marca w Sali im. Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów oraz dla Studentów-Obywateli Ukrainy. W uroczystości udział wzięła również Dominika Kulczyk – Prezes Zarządu Kulczyk Foundation.

Oba programy stypendialne są współorganizowane przez trzech Partnerów: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundację UAM i Kulczyk Foundation.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznawane są od 1999 roku. Obecnie program realizowany jest we współpracy z Kulczyk Foundation. W tegorocznej edycji konkursu, Kapituła przyznała stypendia 4 studentom (w wysokości 1 300 zł) i 4 doktorantom (w wysokości 2 700 zł). Fundacja UAM wypłaca stypendia przez 9 miesięcy. Laureatów wyróżnia wysoka średnia ocen, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu i w formie wolontariatu. Równowartość wypłaconych dotychczas stypendiów to ponad 2,5 mln zł.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy wypłacane są przez Fundację UAM z inicjatywy śp. Jana Kulczyk, już od 2014 roku. Aktualnie środki na ten cel przekazuje co roku Kulczyk Foundation. Początkowo stypendia miały formę jednorazowego wsparcia w wysokości 3 tys. zł wypłacanego grupie 50 studentów rocznie. Obecnie kryteriami przyznania stypendium są średnia ocen, osiągnięcia naukowe i aktywność kandydatów na innych polach. Na rok akademicki 2021/2022 Kapituła przyznała 11 stypendiów w wysokości 1 000 zł (dla studentów I stopnia) i 1200 zł (dla studentów II stopnia) które planowo miały być wypłacane przez 9 miesięcy. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, Kapituła podjęła wspólną decyzję o jednorazowej wypłacie pełnej kwoty stypendium dla wszystkich Laureatów z Ukrainy. Łącznie w ramach tego programu, Fundacja UAM wypłaciła stypendia o wartości ponad 1 mln zł.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Przemysław Stanula