Prof. Jacek Guliński, prezes Fundacji UAM oraz prof. Hieronim Maciejewski, wiceprezes Fundacji UAM, zostali honorowo odznaczeni za Zasługi dla Wynalazczości.

Wyróżnienie to zostało nadane za zasługi w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Uroczyste wręczenie odznak „Za Zasługi dla Wynalazczości” odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Urzędu Patentowego i systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

By Dziennik Ustaw – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1062), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53740582

odznaka dla wynalazczościwynalazczości odznakaResized_20181126_114112_003_9630