Odsłonięcie pomnika-ławeczki prof. Michała Sobeskiego

Odsłonięcie pomnika-ławeczki prof. Michała Sobeskiego

Pomnik-ławeczka prof. Michała Sobeskiego stanął na terenie kampusu Ogrody UAM. To jeden z założycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odsłonięcie pomnika uświetniło obchody Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Fundatorem jest Fundacja UAM. 

Prof. Michał Sobeski był jednym z założycieli UAM. W 1915 roku przeprowadził się na stałe do Poznania, gdzie wraz z H. Święcickim, S. Kozierowskim i J. Kostrzewskim doprowadził do utworzenia uniwersytetu polskiego w Poznaniu (1919), zwanego Wszechnicą Piastowską. Po wojnie w 1955 roku przemianowano Wszechnicę na dzisiejszy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a Michał Sobieski został wybrany dziekanem wydziału filozoficznego.

Pomnik – ławeczkę prof. Michała Sobeskiego ufundowała Fundacja UAM. To już trzecia, po rzeźbie prof. Heliodora Święcickiego oraz prof. Józefa Kostrzewskiego, ławeczka ufundowana przez nas, która upamiętnia ważną dla historii Uniwersytetu osobę.

Twórcą rzeźby jest Grzegorz Godawa. Odlew ławeczki wykonał Zakład Odlewów Artystycznych w Brązie „BRĄZART S.C.” z Pleszewa.

Uroczystego odsłonięcia pomnika-ławeczki prof. Michała Sobeskiego dokonali JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki, JM Rektor UP prof. dr hab. Jan Pikul, JM Rektor AWF prof. dr hab. Dariusz Wieliński oraz prof. dr hab. Hieronim Maciejewski, wiceprezes Zarządu Fundacji UAM.