WYKŁAD UNIWERSYTECKI: O błędach eksperymentu

WYKŁAD UNIWERSYTECKI: O błędach eksperymentu


FundacjaUAM_O błędach eksperymentu na wykładach uniwersyteckich na Zamku2Fundacja UAM, Centrum Kultury Zamek oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Wykładów Uniwersyteckich na Zamku”. Tym razem na motyw przewodni wykładów spojrzymy z punktu widzenia chemii eksperymentalnej. Wykład pt.: „Jak zapanować nad błędami eksperymentu?” wygłosi prof. dr hab. Marek Kręglewski z Wydziału Chemii UAM. Zapraszamy 8 listopada o godzinie 18.00 do Holu Balkonowego w Centrum Kultury Zamek.

W tym roku akademickim, w cyklu „Wykładów Uniwersyteckich na Zamku” rozważana jest kwestia błędu. Z każdym działaniem łączy się ryzyko popełnienia błędu, stąd też słuszna wydaje się być maksyma Sokratesa, iż „błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy”.

Jak na błąd zapatrują się przedstawiciele nauk przyrodniczych?
Błędy popełnia się także w naukach ścisłych, a ich przyczyn jest wiele: źle zaplanowane doświadczenie, brak kontroli nad badanym obiektem, niedoskonałość narzędzi badawczych. Niemałą rolę odgrywa też charakter naukowca, który może być przekonany o swojej wyjątkowości lub przeciwnie, jest przesadnie uległy wobec autorytetów.

Wszystkie te problemy zostaną przybliżone i zilustrowane przykładami z historii rozwoju nauki podczas wykładu prof. dr hab. Marka Kręglewskiego z Wydziału Chemii UAM. Zapraszamy 8 listopada o godzinie 18.00 do Holu Balkonowego w Centrum Kultury Zamek

***
prof. dr hab. Marek Kręglewski naukowo zajmuje się chemią kwantową i teoretyczną oraz spektroskopią, a także zagadnieniami zarządzania i informatyzacji uczelni. Profesor na Wydziale Chemii UAM, Dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, autor szeregu publikacji w czasopismach o obiegu światowym z zakresu spektroskopii molekularnej cząsteczek w fazie gazowej. Aktywnie współpracuje z instytutami badawczymi, m.in. we Francji, Finlandii, Niemczech, USA. Przez trzy kadencje pełnił funkcję prorektora UAM. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, od ponad 20 lat członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zajmującego się edukacją.

***
„Wykłady Uniwersyteckie na Zamku” to wspólna inicjatywa Fundacji UAM, Centrum Kultury Zamek oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jej celem jest przybliżenie badań prowadzonych na uczelni mieszkańcom miasta. „Wykłady” nawiązują do przedwojennej tradycji wykładów otwartych i są elementem dekady jubileuszowej obchodzonej na UAM w latach 2009-2019.