Nowy Zarząd Fundacji UAM

Nowy Zarząd Fundacji UAM

31 sierpnia 2017 r. rozpoczął pracę nowy Zarząd Fundacji UAM:

  • prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – Prezes Zarządu – zagadnienia strategiczne, zarządzanie horyzontalne, reprezentacja
  • prof. dr hab. Hieronim Maciejewski – Wiceprezes Zarządu – badania naukowe (projekty badawcze), usługi badawcze
  • Ewa Kocińska-Lange – Członek Zarządu – działalność projektowa, współpraca zagraniczna, działalność edukacyjna, CSR
  • Justyna Cięgotura – Członek Zarządu – działalność gospodarcza, relacje z lokatorami, własność intelektualna
  • dr Dominika Narożna – Członek Zarządu – relacje z jednostkami organizacyjnymi oraz studentami i pracownikami UAM, fundraising i sponsoring

Zgodnie ze Statutem Fundacji, Zarząd kieruje działalnością tej instytucji i ją reprezentuje. Fundacja i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.