WYDARZENIE: Nauki Przyrodnicze na Scenie

W dniach 16-17 września na Wydziale Fizyki UAM odbył się Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie, który stanowił krajowy etap europejskiego festiwalu Science on Stage. Fundacja UAM była partnerem tej inicjatywy.

Celem cyklicznego festiwalu jest ukazywanie roli nauk przyrodniczych w budowaniu wiedzy społeczeństwa, a także rozwoju nowoczesnych technologii. Wydarzenie stanowi świetną okazję do zaprezentowania innowacyjnych sposobów nauczania, szansę na wymianę doświadczeń oraz zademonstrowanie ciekawych i nietuzinkowych pomysłów uczniów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych.

Zespoły były oceniane w trzech kategoriach:

  1. Demonstracje zjawisk, polegające na przeprowadzeniu eksperymentu
  2. Działania artystyczne (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.)
  3. Prezentacje multimedialne

Udział w festiwalu wzięli nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii) oraz matematyki i informatyki ze szkół wszystkich typów, popularyzatorzy, dydaktycy tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski, a także ich wychowankowie.

Fundacja UAM od lat wspierająca rozwój młodych talentów oraz popularyzująca nauki przyrodnicze, była partnerem tego wydarzenia.