Nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja przedłużony do 26 lutego!
Nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja otwarty!!! O grant na realizację projektu mogą ubiegać się niemal wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej: studenci, doktoranci, pracownicy UAM, a także koła naukowe i organizacje studenckie.  Liczy się ciekawy pomysł, innowacyjna formuła i zaangażowanie jak najszerszego grona odbiorców- także spoza Uczelni!

W ramach dotychczasowych edycji konkursu Fund_Akcja, Fundacja UAM dofinansowała 112 projekty, na łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Środki przeznaczone na realizację konkursu pochodzą z działalności gospodarczej Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.

Jak co roku czekamy na wnioski w 4 kategoriach:

  • Upowszechniające osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM lub Fundacji UAM (np. konferencje, seminaria, warsztaty, wydawnictwa naukowe),
  • Służące rozwijaniu współpracy nauki z gospodarką,
  • Popularyzujące naukę lub przedsiębiorczość,
  • Kulturalne.

Termin na zgłoszenie projektu upływa 26 lutego!

Proces rekrutacji odbywa się online. Należy wypełnić formularz dostępny tutaj.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Beatą Sobkowiak: beata.sobkowiak@ppnt.poznan.pl.