Na szlaku archeologicznej przygody: z Wielkopolski w świat
„Na szlaku archeologicznej przygody: z Wielkopolski w świat” to wykład który zabierze uczestników w podróż od Wielkopolski aż do Peleponezu. Zapraszamy 9 kwietnia o godz. 18:00 do Centrum Kultury Zamek, Sali pod Zegarem.

Wykład „Na szlaku archeologicznej przygody: z Wielkopolski w świat” wygłosi prof. dr hab. Janusz Czebreszuk z Wydziału Archeologii UAM. Opowie on o archeologii w dwóch częściach. W pierwszej przedstawi panoramę projektów badań terenowych realizowanych na UAM przez archeologów w trzech horyzontach czasowych: w okresie międzywojennym, do końca XX wieku i w wieku XXI. Dodatkowo z każdego z etapów omówimy 1-2 projekty. W drugiej części na jednym przykładzie pokazane będą cechy archeologii poznańskiej, które decydują o jej pozycji w kraju i świecie. Archeologiczną podróż rozpoczniemy w Wielkopolsce, a poprzez kilka wybranych miejsc dotrzemy do badań na Peloponezie.

W tym roku mija 105 lat istnienia archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Lata te były bogate w wiele projektów badawczych o kluczowym znaczeniu nie tylko dla polskiej, ale europejskiej i światowej nauki.

O wykładowcy

Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk –  specjalista zajmujący się III i II tys. przed Chr w Europie. W jej strefie środkowej był to etap schyłku neolitu i początków epoki brązu a w strefie śródziemnomorskiej – epoki brązu.  Swoją pracę zawodową rozpoczął od badań nad przeobrażeniami kulturowymi społeczeństw Kujaw na przełomie epok neolitu i brązu. Odkrycia kujawskie dały mu asumpt do poszerzenia pola zainteresowań o zagadnienie znaczenia cywilizacyjnego fenomenu Pucharów Dzwonowatych. Bazując na obu wzmiankowanych nurtach mógł następnie podjąć problematykę wielokierunkowych powiązań społeczeństw zamieszkujących strefę południowobałtycką na przełomie epok neolitu i brązu. W ostatnich latach podjął ponadto badania nad niektórymi aspektami powiązań Europy Środkowej ze strefą egejską w epoce brązu, zwłaszcza nad znaczeniem bursztynu bałtyckiego. Swoimi badaniami obejmuje także kwestię znaczenia kulturowego tego surowca dla pierwszej cywilizacji na europejskim lądzie stałym, jaką była kultura mykeńska.

Organizatorzy: Centrum Kultury ZAMEK, Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum UAM.