Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ciekawość buduje mosty” – ACT2022
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ciekawość buduje mosty” – ACT2022
Od 8 do 11 września br., na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ciekawość buduje mosty” – ACT2022. Konferencja ma na celu budowanie współpracy pomiędzy studentami, naukowcami i praktykami zainteresowanymi kontekstualną nauką o zachowaniu, wywodzącymi się z polskiego i niemieckojęzycznego kontekstu kulturowego. Biuro Organizacji Konferencji PPNT zostało partnerem organizacyjnym wydarzenia. 

Podczas tegorocznej edycji konferencji, szczególny nacisk został położony na zagadnienia dotyczące integracji badań nad biologią i zdrowiem człowieka  (tj. antropologia, neurobiologia, ewolucja, genetyka) z praktycznym zastosowaniami terapii akceptacji i zaangażowania oraz innych nowych podejść behawioralnych „trzeciej fali”.

Praktyczny wymiar konferencji ma być realizowany poprzez dzień otwarty konferencji na którym zaproszeni goście specjalni wygłoszą prelekcje dotyczące rozwoju badań naukowych nad zachowaniami prospołecznymi, które mają bezpośredni wpływ na naszą przyszłość jako gatunku, w szczególności  w kontekście zmian klimatycznych, pandemii COVID-19, narastającą polaryzacją społeczeństwa oraz narastającą marginalizacją i wykluczeniu grup mniejszościowych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: https://act2022.com/

fot. Martyna Płaczek, Biuro Prasowe UAM